Privacy Policy

 

Tá meas ag Spotlight Style Boutique ar do phríobháideachas agus tá a fhios againn go bhfuil sé tábhachtach duit. Aon uair a thugann tú do chuid sonraí dúinn trí theagmháil a dhéanamh linn ar na meáin shóisialta, síniú suas dár nuachtlitir nó ceann dár dtáirgí a cheannach, tugaimid aire do do chuid faisnéise go cúramach. Tá na bealaí ina n-úsáidimid agus ina gcosnaímid do chuid faisnéise leagtha amach sa pholasaí príobháideachta seo. ​

Bainimid úsáid as do shonraí pearsanta chun:

 • Orduithe a chomhlíonadh agus faisnéis seirbhíse a sholáthar: bailímid uait faisnéis faoi do rogha táirge, d'ainm, do sheoladh seachadta, d'fhaisnéis íocaíochta agus aon fhaisnéis bhreise a theastaíonn chun d'ordú a chomhlíonadh (amhail aon treoracha seachadta speisialta). Tá an t-eolas ar d’ordú marcáilte * éigeantach mar ní bheimid in ann d’ordú a chomhlíonadh gan é.

 • Earraí a sheoltar ar ais a phróiseáil agus aghaidh a thabhairt ar ghearáin agus fiosrúcháin: nuair a sheolann tú táirge ar ais nó má dhéanann tú ceist nó gearán, coinneoimid an fhaisnéis a thugann tú dúinn chun cinntiú go gcomhlíonaimid ár gceanglais chonarthacha agus rialála, chun cumarsáid bhreise chuí a chinntiú leat, agus chun feabhas a chur ar ár gcuid táirgí agus seirbhísí.

 • Cuimhnigh ort agus féach ar ghníomhaíocht ar ár láithreán: sa chás gur cheadaigh tú rochtain ar fhianáin cuimhneoidh ár suíomh ort go huathoibríoch an chéad uair eile a thugann tú cuairt, chun réimsí a réamh-chomhlíonadh chun ordú a dhéanamh níos éasca agus chun do thaithí a fheabhsú trí tú a threorú chuig faisnéis ar ár láithreán is dóigh linn a bheidh suimiúil duit. Bailímid freisin sonraí faoi do chuairteanna ar ár láithreán, lena n-áirítear sonraí na leathanach ar breathnaíodh orthu, ar tugadh rochtain orthu nó ar tugadh cuairt orthu, an úsáid a bhain tú as aon ghnéithe idirghníomhacha ar an láithreán, agus fad do chuairte. Déanaimid teagmháil leat freisin chun míreanna i do chiseán siopadóireachta nach bhfuil seiceáil déanta agat orthu a mheabhrú duit.

 • Tairiscintí táirgí, imeachtaí agus comórtais a chur in iúl: úsáidfimid sonraí teagmhála a thug tú dúinn, mar aon le haon fhaisnéis a thug tú dúinn faoi d’inscne nó d’aois, agus faisnéis faoi d’orduithe roimhe seo chun faisnéis a sheoladh chugat maidir lenár dtáirgí, ár dtairiscintí agus ár n-imeachtaí a is dóigh linn go mbeidh spéis agat. 

 • Ár dtaifid a nuashonrú: seiceálfaimid go tréimhsiúil go bhfuil na sonraí pearsanta a stórálaimid chun críche cumarsáid a dhéanamh leat cruinn. Más mian leat na sonraí pearsanta atá againn fút a nuashonrú, nuashonraigh le do thoil faisnéis do chuntais agus sainroghanna ar ár suíomh.

 • Críocha dlíthiúla: uaireanta caithfimid úsáid a bhaint as sonraí pearsanta atá bailithe againn uait nó ó thríú páirtithe (amhail forghníomhú an dlí nó gníomhaireachtaí teistiméireachta creidmheasa), nó a sholáthair tú dúinn, chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh nó ar chúiseanna dlíthiúla eile - mar shampla chun idirbhearta calaoiseacha a rianú.

Bailímid sonraí pearsanta:

 • go díreach uait, mar shampla nuair a dhéanann tú ordú nó nuair a chláraíonn tú dár nuachtlitir;

 • trí bhreathnú ar an gcaoi a n-úsáideann tú ár suíomh, mar shampla ó d’idirbhearta; nó

 • ó eagraíochtaí eile amhail gníomhaireachtaí teistiméireachta creidmheasa agus cosc ​​calaoise.

Cé leis a roinnimid do shonraí?

Chun d’orduithe a chomhlíonadh agus an suíomh a chur ar fáil, féadfaimid do shonraí pearsanta a roinnt le baill eile dár ngrúpa cuideachtaí. Féadfaimid do shonraí pearsanta a roinnt leis na catagóirí tríú páirtithe seo a leanas freisin:

 • Ár soláthraithe seirbhíse nuair is gá chun táirgí agus seirbhísí a chur ar fáil duit agus chun ár gcuid táirgí agus seirbhísí a chur chun cinn duit, mar ár soláthraithe seirbhísí TF agus margaíochta.

 • Gníomhaireachtaí tagartha creidmheasa, cosc ​​ar chalaois, agus forghníomhú an dlí nuair is gá dúinn é sin a dhéanamh chun oibleagáid dhlíthiúil a fhorghníomhú nó ar shlí eile nuair atá sé cothrom agus réasúnach dúinn é sin a dhéanamh mar shampla chun calaois a chosaint agus riosca creidmheasa a laghdú.

 • Nuair is gá chun cearta, maoin nó sábháilteacht ár ngrúpa cuideachtaí, ár gcustaiméirí, nó daoine eile a chosaint féadfaimid sonraí pearsanta a roinnt le gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí.

Do Chearta

Rochtain ar do shonraí pearsanta: féadfaidh tú rochtain ar chóip de do shonraí pearsanta a iarraidh.

Toiliú a tharraingt siar: féadfaidh tú do thoiliú a tharraingt siar am ar bith. Déan teagmháil linn le do thoil ag baint úsáide as na sonraí atá suite thíos más mian leat do thoiliú a tharraingt siar agus scriosfaimid do shonraí de réir do cheart scriosta thíos.

Ceartú: féadfaidh tú iarraidh orainn faisnéis mhíchruinn a choinnítear fút a cheartú. Más mian leat na sonraí atá againn fút a nuashonrú, déan teagmháil linn le do thoil trí úsáid a bhaint as na sonraí thíos agus cuir an t-eolas nuashonraithe ar fáil nó logáil isteach ar do phróifíl ag www.spotlightstyleboutique.com agus nuashonraigh do chuid faisnéise.

Scriosadh: is féidir leat iarraidh orainn do shonraí pearsanta a scriosadh. Más mian leat go scriosfaimid na sonraí pearsanta atá againn fút, déan teagmháil linn le do thoil ag baint úsáide as na sonraí thíos, ag sonrú cén fáth ar mhaith leat go scriosfaimid do shonraí pearsanta.

Inaistritheacht: féadfaidh tú iarraidh orainn na sonraí pearsanta atá againn fút a sholáthar duit i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta, atá inléite ag meaisín, nó iarraidh orainn sonraí pearsanta den sórt sin a sheoladh chuig rialtóir sonraí eile.

Agóid le próiseáil: féadfaidh tú agóid a dhéanamh i gcoinne ár bpróiseála ar do shonraí pearsanta de bhun an bheartais phríobháideachais seo. Déan teagmháil linn le do thoil ag baint úsáide as na sonraí thíos, ag tabhairt sonraí faoi d'agóid.

Déan gearán: is féidir leat gearán a dhéanamh maidir lenár ngníomhaíochtaí próiseála sonraí le húdarás maoirseachta, arb é an Coimisinéir Cosanta Sonraí é d’Éirinn, trí chuairt a thabhairt ar a shuíomh Gréasáin ag www.dataprotection.ie.

Chun fiosrúcháin a dhéanamh agus/nó aon cheann de do chearta sa bheartas príobháideachta seo a fheidhmiú, déan teagmháil le do thoil le spotlightstylenewry@gmail.com.

Cé chomh fada agus a stórálfaimid do shonraí?

Ní stórálaimid do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá chun na gcríoch atá liostaithe sa rannán ‘Cén Faisnéis a bhailímid agus conas a úsáidimid é?’ thuas. D’fhéadfadh go mbeadh orainn cuid de do chuid faisnéise a choinneáil (ar nós faisnéis íocaíochtaí) ar feadh tréimhse níos faide nuair atá sé riachtanach nó riachtanach de réir dlí nó rialacháin, mar shampla, chun calaois a chosc nó díospóidí a réiteach. ​

Beartas Slándála

Tá Spotlight Style Boutique tiomanta do shlándáil do shonraí a chosaint. Déileálfaimid le do chuid faisnéise go léir faoi rún daingean agus déanfaimid gach iarracht gach beart réasúnach a ghlacadh chun do shonraí pearsanta a choinneáil slán nuair a aistrítear chuig ár gcórais iad. Glacaimid le cleachtais chuí um bailiú sonraí, stórála agus próiseála agus bearta slándála chun cosaint a thabhairt ar rochtain neamhúdaraithe, ar athrú, ar nochtadh nó ar scrios do shonraí pearsanta agus sonraí atá stóráilte ar ár Láithreán agus bunachair shonraí ghaolmhara.

Molann Spotlight Style Boutique go nglacfaidh tú bearta chun an fhaisnéis a sholáthraíonn tú ar líne a chosaint níos fearr. Sa chás gur thugamar pasfhocal duit (nó nuair a roghnaigh tú) a chuireann ar do chumas rochtain a fháil ar chodanna áirithe dár Láithreán, tá tú freagrach as an pasfhocal seo a choinneáil faoi rún. Iarraimid ort gan do phasfhocal a roinnt le haon duine. Chun críocha slándála, níor cheart do phasfhocal a scríobh síos agus ba cheart é a athshocrú go rialta. Níor cheart go gcuimseodh pasfhocal láidir sonraí pearsanta atá infhaighte go héasca, ba cheart go mbeadh 8 gcarachtar ar a laghad ann, agus ba cheart go mbeadh sé ina mheascán de litreacha agus d’uimhreacha.

Déantar gach ceannach ar líne a dhéantar tríd ár suíomh go sábháilte, ag baint úsáide as an teicneolaíocht slándála idirlín is déanaí chun ár gcustaiméirí a chosaint. Nuair a sheolaimid faisnéis íogair ar nós uimhir do chárta creidmheasa agus sonraí seolta thar an Idirlíon, déanaimid é a chosaint trínár n-ardán slán íocaíochtaí. ​

D’fhéadfadh naisc a bheith ar ár suíomh, ó am go chéile, chuig agus ó láithreáin ghréasáin ár líonraí comhpháirtíochta, ár bhfógróirí agus ár gcleamhnaithe. Má leanann tú nasc chuig aon cheann de na suíomhanna gréasáin seo, tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil a bpolasaithe príobháideachais féin ag na suíomhanna Gréasáin seo agus nach nglacaimid le haon fhreagracht nó dliteanas as na polasaithe seo. Seiceáil na polasaithe seo le do thoil sula gcuireann tú aon sonraí pearsanta isteach chuig an suíomh Gréasáin seo. ​ Is féidir linn an polasaí príobháideachta seo a mhodhnú ó am go chéile, mar sin déan athbhreithniú rialta air. Cuirfear aon athruithe a d’fhéadfaimis a dhéanamh ar ár bpolasaí príobháideachais amach anseo ar an leathanach seo agus, nuair is cuí, cuirfear in iúl duit iad trí ríomhphost. Nuashonraíodh an polasaí príobháideachta seo an 07 Feabhra 2022. ​ Má tá aon cheist agat maidir leis an bpolasaí príobháideachais seo nó lenár n-úsáid a bhaintear as do shonraí pearsanta, déan teagmháil linn le do thoil ag spotlightstylenewry@gmail.com.